Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hồ Bắc: Thuế 20% tác hại nhiều hơn lợi bất động sản | Nhà mới | Giao dịch nhà cũ | Thuế cá nhân

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-03 21:56:50
FreeBSD宣布采用LLVM衍生版新社区行为准则|||||||

FreeBSD 社区颁布发表接上去项目将接纳新的从 LLVM 衍死而去的举动原则(Code of Conduct,CoC)。

此前 2018 年关于 CoC 的查询拜访中,FreeBSD 开辟者给出的反应是:

94% 的开辟职员信赖项目中尊敬相同很主要;1% 的人差别意

89% 的人以为 FreeBSD 该当欢送一切布景的人;2% 阻挡

73% 的人暗示举动欠好的人应从项目中剔除,不管他们的手艺奉献若何;9% 阻挡

35% 的人没有合意 2018 年经由过程的举动守则,34% 连结中坐,30% 暗示合意

本年 6 月,经由过程检查别的开源举动原则,FreeBSD 中心团队停止了新一轮查询拜访,不外将成绩限制为:接纳 LLVM  衍死的 CoC 仍是 Go  衍死的版本,亦或是连结稳定。成果是 63% 的人同意接纳 LLVM 衍死的举动原则。

经由过程前后两次社区开辟者的查询拜访,FreeBSD 终极接纳了基于 LLVM 的 CoC。该 CoC 请求社区开辟者:

友爱耐烦

热忱好客

体谅

彼此尊崇

对别人和睦,并留意没有要胡说话

持差别看法时多换位思虑

详细内容能够检察:https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa